Kancelaria adwokacka, to placówka, która zrzesza w swoich szeregach specjalistów z różnych zakresów prawa. Zwyczajowo pośród specjalistów znajdą się prawnicy, którzy zajmują się prawem spółek handlowych, pełniąc usługi dla obsługi spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowo- akcyjnych, jak również spółek akcyjnych w zakresie ich podziału czy przekształcania. Jeśli potrzebujemy pomocy z zakresu prawa własności intelektualnej, to takowi prawnicy także się tam znajdą. Sporządzą oni, jak również zaopiniują umowę, licencję patentową, licencję na używanie znaku towarowego, czy przeniesienia praw autorskich.
Coraz więcej jest także placówek adwokackich, które umożliwiają opracowanie koncepcji przeniesienia działalności w przestrzeń wirtualną, a także sporządzają regulamin prowadzenia takowej działalności oraz wspierają w ochronie domen internetowych. Prócz tego pełnią one również usługi bardziej standardowe, czyli usługi z zakresu prawa karnego gospodarczego, głównie ze względu na coraz silniejszą ingerencję tego rodzaju prawa w stosunki pomiędzy przedsiębiorcami. Patrząc z tego punktu widzenia, może nam być potrzebna pomoc z zakresu prawa karnego gospodarczego.
Kancelarie adwokackie pomogą nam również w zakresie prawa upadłościowego czy naprawczego. Dotyczy to przede wszystkim pomocy prawnej z zakresu dłużników, czy na rzecz wierzycieli, który pragną dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Zwłaszcza gdy dłużnicy pozostają w zwłoce. Kancelaria oferuje również pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju spółdzielni, tyczy się to zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych. Jak widzimy zakres prawa, w których mogą nam pomóc prawnicy, jest naprawdę duży. Mało ważne jest, czy nasz problem dotyczy kwestii prawa rodzinnego, czy cywilnego. Najważniejsze jest to, byśmy otrzymali niezbędną pomoc od prawnika, który specjalizuje się w danej gałęzi prawa. Warto zwrócić się do prawnika w sprawie wątpliwości, z którymi nie możemy sobie poradzić. Prawnik wskaże nam odpowiednie kroki i podniesie na duchu.