Pracownicy Kancelarii świadczą usługi w postaci pomocy prawnej. Dzięki temu, że są członkami samorządu adwokackiego i radcowskiego gwarantują one wykonanie obsługi prawnej zgodnie z zasadami etyki zawodowej tych korporacji. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Świadczy ona pełny zakres usług prawniczych. Dzięki pracownikom posiadającym doświadczenie i wiedzę, prawnicy mogą służyć klientom rzetelną wiedzą. Kancelaria obsługuje firmy średniej i małej wielkości, jak również klientów indywidualnych.
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu korporacji, prawa inwestycyjnego i budowlanego, zamówień publicznych, prawa gospodarczego i cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spółdzielczego, prawa pracy, windykacji wierzytelności oraz prawa rodzinnego. Dzięki specjalizacji pracowników w różnych dziedzinach prawa, mogą oni obsłużyć klientów, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami natury prawnej. Służą oni również pomocą w zakresie spraw dotyczących obrotu papierami wartościowymi czy spółkami handlowymi, jak również w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych. Kancelaria prowadzi poszczególne sprawy zarówno w sporach pozasądowych, jak i tych, w których klienci zamierzają wystąpić na drogę sądową. Adwokaci zajmują się również prowadzeniem spraw karnych zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem. Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem doświadczenia i kwalifikacji gwarantuje fachową obsługę klienta, terminowość i kreatywność.